Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.
Οικοδομική άδεια
Τοπογραφικό διάγραμμα
Κάτοψη ορόφου ή κάτοψη διαμερίσματος
Μελέτη θερμομόνωσης
Δελτίο συντήρησης καυστήρα
ΚΑΕΚ ή έντυπο υποβολής στο κτηματολόγιο
Συμβόλαια - τίτλοι ιδιοκτησίας
Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ΔΟΥ, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα