Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για την ανάκαμψη της Ελληνικής κτηματαγοράς.

Αναλύοντας τα στοιχεία των πωλήσεων εξάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών προέρχεται από τρίτες χώρες, με σκοπό την επένδυσή σε ακίνητα με χαμηλές τιμές, για χρήση της άδειας παραμονής (πράσινη κάρτα) αγορές άνω των 250.000 ευρώ, επένδυση για εκμετάλλευση ως τουριστικά καταλύματα airbnb και τέλος για ιδιοκατοίκηση από επιχειρηματίες-εργαζόμενους σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, εμπορευματικές μεταφορές, εκμετάλλευση λιμανιών, μαρίνων και ξενοδοχειακών μονάδων.

Άλλη μια παρενέργεια την επιφανειακής ανάγνωσης περί ανόδου των πωλήσεων ακινήτων είναι η άνευ λογικής υπερβολική αύξηση των τιμών από μερίδα πωλητών

Η ξένοι αγοραστές κατά μεγάλο ποσοστό βρίσκονται στην Ελλάδα γιατί βρίσκουν επενδυτικές ευκαιρίες σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό σημαίνει σε ενδεχόμενη αναίτια αύξηση των τιμών θα στραφούν σε άλλες αγορές για τοποθέτηση κεφαλαίων.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι για πραγματική ανάπτυξη θα μπορούμε να μιλάμε όταν αντιστραφεί η αναλογία Ελλήνων με αλλοδαπούς αγοραστές, που αυτό θα προέλθει από την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα την δημιουργία οικογενειακού διαθέσιμου εισοδήματος.

 

Παρασκευάς Α. Σπανός

Real Estate broker at Proland