Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά. Οικοδομική άδεια Τοπογραφικό διάγραμμα Κάτοψη ορόφου ή κάτοψη διαμερίσματος Μελέτη θερμομόνωσης Δελτίο συντήρησης καυστήρα ΚΑΕΚ ή έντυπο υποβολής στο κτηματολόγιο Συμβόλαια – τίτλοι ιδιοκτησίας Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ΔΟΥ, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα