Τον τελευταίο χρόνο παρατηρούμε ραγδαία αύξηση των ενοικίων κατοικιών.

Οι αναγνώσεις είναι αρκετές από ειδικούς και μη.

Πρώτη εξήγηση είναι ότι ισχύει ο κανόνας της προσφοράς και ζήτησης.

Η αλήθεια είναι ότι ξαναφούντωσε η βραχυχρόνια μίσθωση, εκεί που τα χρόνια με τα παγκόσμια σκληρά μέτρα λόγο κορωνοϊού, οι ιδιοκτήτες είχαν στραφεί σε μακροχρόνιες μισθώσεις λόγο έλλειψης τουριστών.

Δεύτερον βγαίνουν κατά κύριο λόγο δημοσιογράφοι και αναφέρουν σε σχέση με την Ευρώπη οι τιμές μίσθωσης στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλές.

Αυτό είναι απλά ένας αριθμός που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Η άποψη μου είναι, ότι η προσφορά και η ζήτηση δεν μπορεί να παρασύρει ανεξέλεγκτα τις τιμές όλα έχουν ένα όριο.

Οι δείκτες τιμών ενοικίων σε σχέση με την Ευρώπη δεν δείχνουν την πραγματικότητα, αρχικά γιατί δεν αναφέρονται στη σχέση τιμών με το εισόδημα.
Επί πλέων σε αρκετές χώρες της Ευρώπης στο ποσό του ενοικίου συμπεριλαμβάνονται ρεύμα, νερό, αποχέτευση, interner κ.α.

Το κόστος της κατοικίας δεν είναι μόνο το ενοίκιο.
Είμαστε στο μέσον μιας από τις χειρότερες ενεργειακές κρίσεις της τελευταίας πεντηκονταετίας, κάθε λογαριασμός ρεύματος πετρελαίου ή φυσικού αερίου είναι θηλιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αυτό εκτινάσσει το λειτουργικό κόστος κατοικίας σε επίπεδα που δεν μπορεί να υποστηρίξει ο μέσος Έλληνας.

Αποτέλεσμα να έχουμε αντιδικίες για μη καταβολή μισθωμάτων καθώς και επαναμισθώσεις σε λιγότερο από τριετία.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τον ιδιοκτήτη, γιατί πρέπει να επωμιστεί το κόστος συντήρησης που αν η μίσθωση είναι κάτω από τριετία, θα είναι ένα σοβαρό ποσό σε σχέση με το εισόδημα των ενοικίων.

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ,από έναν λογικό ιδιοκτήτη και έναν συνεπή ενοικιαστή.
Εφιάλτης για κάθε ιδιοκτήτη είναι να χάσει ένα μισθωτή που είναι συνεπής και θα πρέπει να πειραματιστεί με υψηλό ρίσκο σε μια νέα μισθωτική σχέση.

 

 

 

Παρασκευάς Α. Σπανός

Broker / Founder
Proland Real Estate