Κοινωνική ευθύνη

Εμείς οι άνθρωποι της Proland real estate, ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος, συμβάλουμε με τις δυνάμεις μας για απόκτηση κατοικίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Προσφέρουμε έκπτωση 15% στη μεσιτική αμοιβή για αγορά ακινήτου ενεργειακής κλάσης Α+

Εξοικονομούμε χαρτί και αφήνουμε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμά.

Σε συνεργάτες μας πωλητές και αγοραστές, που έχουν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέγουμε να ανταλλάσσουμε έγγραφα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.