Με μεγάλη προσοχή παρατηρούμε τις νέες αντικειμενικές αξίες, καθώς και τις περιοχές που αυξάνονται.

Εξ αρχής ξεκαθαρίζω ότι η εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών τιμών είναι επιβεβλημένη και θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Καμιά φορά όμως οι οικονομικές συγκυρίες θα έπρεπε να βαραίνουν για την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή τους.

Έτσι και τώρα αξιολογώντας τις περιοχές που κατά κύριο λόγο θα προκύψουν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, δηλαδή γειτονιές με όχι τόσο εύρωστους οικονομικά κατοίκους, θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει υπολογισμός δύο ταχυτήτων, πρώτον για τους πάγιους φόρους και επιβαρύνσεις (ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη κτλ.) να κρατηθούν με το παλιό καθεστώς και δεύτερον οι φόρους μεταβίβασης να υπολογίζονται με τις νέες τιμές.

Αυτό δημιουργεί μια ανάσα στην ασφυξία των μικροιδιοκτητών που δεν θα έχουν άλλον ένα λόγο να χάσουν το ακίνητο τους ή να το εκποιήσουν σε εξευτελιστική τιμή.

Απ’ την άλλη όσοι έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε αγορά, εκτιμώ ότι η επιβάρυνση από τις νέες αξίες υπολογισμού των φόρων θα είναι πιο εύκολα απορροφήσιμη.

Αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις.

 

Παρασκευάς Α. Σπανός
Real estate broker @Proland