Υπηρεσίες

  •  Αγορές – πωλήσεις – ενοικιάσεις κατοικιών οικοπέδων και επαγγελματικών χώρων
  •  Εκτιμήσεις ακινήτων
  •  Έκδοση δανείων από συνεργαζόμενες τράπεζες
  •  Τεχνικές υπηρεσίες από συνεργάτες μηχανικούς και αρχιτέκτονες
  •  Κατασκευές και ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων από εξειδικευμένες κατασκευαστικές εταιρίες-συνεργάτες μας.
  •  Νομικές υπηρεσίες από συνεργάτες δικηγόρους
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών χορήγησης άδειας διαμονής  GOLDEN VISA (πράσινη κάρτα)
  • Διαχείριση ακινήτων μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας μίσθωσης